Οι
αξίες μας

Best-selling - Best value

Ποιότητα

Είμαστε αφοσιωμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και στην τήρηση των υποσχέσεών μας. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προτύπων. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω ελέγχων ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Καινοτομία

Προβλέπουμε την αλλαγή και επιδιώκουμε να είμαστε στην πρωτοπορία των κορυφαίων τεχνολογιών ηλεκτρονικών. Η συνεχής έρευνα σε συνδυασμό με γνώσεις αιχμής και δημιουργικότητα, μας οδηγούν συνεχώς προς νέες και καινοτόμες λύσεις, με στόχο την προσφορά πιο εξελιγμένων και αποδοτικών προϊόντων στους πελάτες μας.

Ανθρώπινοι Πόροι

Η φιλοσοφία μας είναι ανθρωποκεντρική, είτε αφορά μέλη του προσωπικού μας, είτε πελάτες, συνεργάτες ή προμηθευτές. Προωθούμε και υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία, αγκαλιάζοντας την ποικιλομορφία κάθε ατόμου. Η συνεχής ανάπτυξη των υπαλλήλων μας και η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι βασικές για εμάς. Το περιβάλλον εργασίας μας χαρακτηρίζεται από ανοιχτή επικοινωνία, εμπιστοσύνη και δίκαιη μεταχείριση.

Συνέπεια & Αξιοπιστία

Θεωρούμε ότι ο λόγος μας είναι δέσμευση και οι υποσχέσεις μας προτεραιότητα. Συνεπώς λειτουργούμε με ειλικρίνεια και ακεραιότητα, με τις αρχές και τις αξίες μας ως πυξίδα.

Καθοδηγούμε το Σήμα σε όλο τον κόσμο

Έργα της Lemco σε όλη την υφήλιο